ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

ณ วันที่ 5 มกราคม 2565

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564  

ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564  

 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 

 ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 

ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

 

ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

 

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 

 

 

ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 

ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 

ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 

 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

 

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

 


ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 


ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564


 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564


ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

 


ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

 


 


ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

 

 


ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

 

 


 


ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 


 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  

ขอขอบคุณ ผู้ร่วมบริจาค มอบชุดPPE จำนวน 66 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 
1.คุณ ลลนา งามบุญแถม และครอบครัว
2.คุณสุดาทิพย์ มเหศวร
3.คุณนิตยา บุบผารัตน์
4.คุณอนัญญา บุญเจริญ
5.คุณกรกนก เกษมศรี
6.คุณณัฏฐ์ปัณชญา กุลทรัพย์ศุภกร
7.คุณพัฒนาฉัตร สุขประดิษฐ์
8.วัดโพธิ์ทองบน จ.ปทุมธานี


 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน พญ.ณภัทร เมฆอรียะ 

 มอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 

 


ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564  

 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณเก๋ มณินทร ครูโยคะเพื่อนครูเปิ้ล

 มอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 


ขอขอบคุณ ผู้ร่วมบริจาค มอบชุดPPE จำนวน 130 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 

1.คุณเอกรินทร์ เพ็ญสุริยะ
2.คุณนริสา คงอินทร์
3.คุณชัชวาล เพ็ญสุริยะ
4.คุณกรรณิการ์ เพ็ญสุริยะ
5.คุณฤดีรัตน์ ธีระโภคปัญญา
6.คุณพิมพิชญา คงอินทร์
7.คุณนลิน คงอินทร์
8.คุณบุญเรือน กลับเผื่อน
9.คุณทรงรัตน์ กลับเผื่อน
10.คุณอุไร กลับเผื่อน
11.คุณอาภาพิชญ์ รัตโนบล
12.คุณหทัยรัตน์ จิตตรีมิตร
13.คุณยุทธนา น้ำใจเที่ยง
14.คุณเกศรารัตน์ บัวระพัน
15.บริษัท เพนกวิ้น ทู ฟลาย จำกัด  

 

 


ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564  

 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณแม่พอใจ ช.เจริญยิ่ง

 มอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 

 


ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

คุณสุภิภัค มาลัยเลิศ มอบชุดPPE ,อุปกรณ์ฉีดวัคซีน,สำลีก้อนชุบแอลกอฮอร์  

เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 

คุณวรพันธ์ ชาญสุวรรณ มอบชุดPPE 30 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 


 

 

 

 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด มอบ ชุดอุปกรณ์ฉีดวัคซีน,สำลีก้อนชุบแอลกอฮอร์  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 

ขอขอบคุณ คุณบุรฉัตร ช้างสำลี ,คุณสุจิรา ช้างสำลี ,คุณทรงยุทธ ช้างสำลี ,คุณฉัตรชัย โสนน้อย ,คุณศุภนิดา บุญปลื้ม

มอบชุด PPE ,ชุดอุปกรณ์ฉีดวัคซีน,สำลีก้อนชุบแอลกอฮอร์  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19


  ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

คุณสุเมธ มณีสุธรรม ,คุณบุตรี ช้างสำลี ,คุณกิตติพงษ์ ดิษดี ,คุณอุฬาร ชูศิริ ,คุณกัญญาวีร์ ชูศิริ มอบชุด PPE จำนวน 70 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 


 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณทีมครูโยคะครูเปิ้ล มอบอาหาร น้ำและขนม ให้บุคลากรทางการแพทย์ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้แก่ประชาชน 


  


ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

คุณรจนา กัลยาภานันท์ ,คุณวิสฺธิ์ กัลยาภานันท์ ,คุณพนิดา จงเจิมกลาง มอบชุด PPE จำนวน 30 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19

 ร้านขนมแซนวิช และครอบครัว ,ร้านขนมนินจินดา ,ร้านขนมอาเฟียโต้ ,ร้านหมูฝอยตั้งต้น ,ร้านขนมยุ้ยเบเกอรี่

มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณ คุณสุภิภัค มาลัยเลิศ ,คุณสมหวัง เกินสกุล ,คุณธพาฒนุช ทองแผ่ ,คุณช้องมาศ จิระสานต์ ,คุณนฤมล เกสะวัฒนะ ,

คุณคีอาน่า จิระสานต์ มอบชุด PPE จำนวน 70 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 

 ขอขอบคุณ คุณยุทธพล ติวาสนันท์  มอบชุด PPE จำนวน 10 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 


ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณ ร้านพี่จิต ,ร้านพี่นิต ,ร้านพี่บุ๋ม และร้านพี่สุ คุณเอ้ และเพื่อน มอบชุด PPE  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 

,ร้านพี่มาลัย สนับสนุน เครื่องดื่ม น้ำส้ม ,บริษัททีโอเคมิคอล ,บริษัทเบอร์ลิน ,บริษัท ชูมิตร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์   

 


 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนชุด PPE จำนวน 20 ชุด จาก Creditcontrol team


ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564  

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 


ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน JOHN CHARLES

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 


ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564   

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน แพทย์หญิงณภัทร เมฆอรียะ และ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 

 


ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัท มีเท็ค อินทิเกรท จำกัด

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 


ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณหมอเมธินี นิธิสุนทร

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 


ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน เพื่อนพี่น้องสถาบันการบินพลเรือน และโรงเรียนชลประทานวิทยา

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 


ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณธัญรดี ขำแสน และคุณ James Quitman Cox

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 


 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด มอบกาแฟและน้ำวิตามินซี รวม 13 แพ็ต

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 


ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณแม่พอใจ ช.เจริญยิ่ง

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 


 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณปาริชาติ โพธิ์ขำ

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 

  


 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน แพทย์หญิงณภัทร เมฆอรียะ และสมาคม อาสาสมัคร ร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี

แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 

 


 

 ยินดีต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ คณะผู้ติดตาม 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โครงการประกันสังคม SMILE CORNER

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปทุมเวช 

 

ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต)

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ

รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

   

 

 

โรงพยาบาลปทุมเวช ทำการอบรมให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ให้กับบริษัท คิมเบอร์ลีย์ - คล๊าค ประเทศไทย จำกัด เพื่อช่วยเหลื่อผู้ป่วยหรือบาดเจ็บ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นต่อไป 

 

 

โรงพยาบาลปทุมเวช ร่วมการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินในโรงงาน การระงับอัคคีภัยและหนีไฟภาคกลางคืน

ตลอดจนให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะต่างๆกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 

 

โรงพยาบาลปทุมเวช บริจาคเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน ให้กับหน่วยงานประกันสังคม

 

โรงพยาบาลปทุมเวช ทำการอบรมให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

ให้กับบริษัท เค.เอส. มาสเตอร์ จำกัด เพื่อช่วยเหลื่อผู้ป่วยหรือบาดเจ็บ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น

และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นต่อไป  

 

     
     
     

 

 

ร้องเพลงเทศกาลคริสต์มาส

นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ร้องเพลงอวยพรและเล่นดนดรี ส่งมอบความสุขแด่คณะผูบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลปทุมเวช 

 

โรงพยาบาลปทุมเวช ขอขอบคุณผู้บริจาค ช่วยชาติช่วงวิกฤติโควิด-19 

โรงพยาบาลปทุมเวช ขอขอบคุณผู้บริจาคในครั้งนี้ คุณกุลธิดา  มินชาติ และเพื่อน

 

โรงพยาบาลปทุมเวช ขอขอบคุณบริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ๋) ผู้บริจาคในครั้งนี้ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับแพทย์ ขณะทำหัตถการ

 

กิจกรรม สังคมสัมพันธ์ บริษัทโตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลปทุมเวช แจกทุกผ้าลดโลกร้อน นำถุงผ้ากับมาใส่ยา 

     
     

 

 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมเวชใส่ชุดไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

   
   
   
   

 

รพ.ปทุมเวช ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต ออกหน่วยบริการทางการแพทย์ ในงาน นครรังสิต    มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่อาทิตย์มรา 25 มีนาคม 2561 ณ Future

Arena ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3000 คน และร่วมกิจกรรมการวิ่ง มินิมาราธอน

 

 

โรงพยาบาลปทุมเวช ได้รับรางวัล Excellent Check Up Award (Group B) ของบริษัท ALLIANZ AYUDHYA

 

โรงพยาบาลปทุมเวช รับใบประกาศมาตรฐานและบริการสุขภาพ HA 

 

   

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1357901
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
444
1038
2183
1348207
17532
21622
1357901

Your IP: 34.230.9.187
Server Time: 2022-01-18 05:11:36